OPHEFFING BUURT DE OUDE BOUW!
Beste leden van onze Buurt,

 

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat onze buurt helaas binnen afzienbare tijd zal ophouden te bestaan. Hiervoor zijn een aantal redenen.

 

Als bestuur hebben wij jaarlijks een ledenvergadering gehouden, met uitzondering van de laatste twee jaar, dit in verband met de geldende corona regels. Al vele jaren is op deze vergadering kenbaar gemaakt dat het bestuur aan vervanging/verjonging toe was. Inmiddels is het punt bereikt dat een groot deel van het bestuur een dusdanig hoge leeftijd heeft bereikt dat het niet langer mogelijk of wenselijk is om nog een bestuursfunctie te vervullen.

 

Wij zijn ondertussen in gesprek gegaan met het bestuur van één van de andere buurten die ons dorp rijk is. Dit om te proberen tot een fusie of overname te komen om zo het voortbestaan van onze buurt en een uitkering bij overlijden van elk van onze leden te kunnen garanderen. Vanwege een totaal verschillende opzet van beide buurten voor wat betreft de financiën, ledenadministratie en rechtszekerheid (inschrijving Kamer van Koophandel) is dit helaas niet mogelijk gebleken.

 

Er rest ons als bestuur dan ook niets anders dan tot opheffing over te gaan. Vanwege de genoemde rechtszekerheid is dit aan een aantal regels gebonden om zodoende de leden zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering is besloten dit binnen de geldende regelgeving op de volgende wijze te gaan doen.

 

Met ingang van dit jaar (2023), zal er geen incasso van het ledengeld meer plaats vinden. Dit betekent dat zolang De Buurt nog beschikt over financiële middelen, er bij elk sterfgeval binnen onze buurt nog een uitkering van € 450,00 zal plaats vinden aan de nabestaanden van het overleden lid. Omdat het over het algemeen zo is dat oude(re) leden een groter risico lopen om te overlijden dan jonge leden, zullen zij (in feite de nabestaanden) dus ook meer kans hebben om nog een uitkering te ontvangen dan de jonge leden. Omdat de oude(re) leden in bijna alle gevallen ook het langst lid zijn van De Buurt en dus per saldo ook het meest hebben bijgedragen lijkt ons dit de meest eerlijke werkwijze.

 

Vanaf 1 januari 2023 geldt er vanzelfsprekend een ledenstop. Wie nu lid is blijft dit (onder de voorwaarden van het reglement) tot het moment dat de werkelijke opheffing zal plaatsvinden.

 

Wanneer het gemiddelde aantal overlijdens per jaar op hetzelfde niveau blijft als dat van de laatste vijf jaar dan zal halverwege 2025 het punt berijkt worden dat de financiële middelen van onze vereniging nihil zullen zijn. Mochten er plotseling meer leden komen te overlijden dan zal dit punt uiteraard eerder berijkt zijn.

Dit is dan ook het moment dat het bestuur ontbonden zal worden, het KVK-lidmaatschap beëindigd zal worden en de opheffing van de buurt een feit zal zijn.

 

Uiteraard bent u geheel vrij om u aan te melden als lid van één van de andere buurten om u er op die manier van te verzekeren dat er sowieso geld uitgekeerd wordt wanneer u of iemand uit uw gezin zou komen te overlijden. U hoeft in dat geval dus niet dubbel te betalen omdat wij stoppen met incasseren van het jaarlijkse ledengeld.

 

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Sjoukje Jasper, Leliestraat 22.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw lidmaatschap.

 

 

 

Het bestuur van Buurt De Oude Bouw en omstreken